The Thorのアイコン一覧

The Thorのアイコン一覧

The Thor アイコン一覧

開発に便利なアイコン一覧メモ
番号 The Thorアイコン クラス名 Unicode
1

 

icon-quotation \e9f8
2

 

icon-quotation2 \eaf1
3

 

icon-newspaper \e90a
4

 

icon-pencil \e90c
5

 

icon-pencil2 \e90d
6

 

icon-quill \e90e
7

 

icon-pen \e911
8

 

icon-blog \e912
9

 

icon-eyedropper \e913
10

 

icon-droplet \e914
11

 

icon-paint-format \e915
12

 

icon-image \e916
13

 

icon-images \e917
14

 

icon-film \e91c
15

 

icon-dice \e91e
16

 

icon-bullhorn \e923
17

 

icon-book \e928
18

 

icon-books \e929
19

 

icon-cart \e943
20

 

icon-credit-card \e948
21

 

icon-lifebuoy \e94a
22

 

icon-phone \e94b
23

 

icon-phone-hang-up \e94c
24

 

icon-address-book \e94d
25

 

icon-music \e91a
26

 

icon-play \e91b
27

 

icon-pacman \e91f
28

 

icon-spades \e920
29

 

icon-clubs \e921
30

 

icon-diamonds \e922
31

 

icon-heart \e9db
32

 

icon-heart-broken \e9dc
33

 

icon-star-empty \e9d8
34

 

icon-star-half \e9d9
35

 

icon-star-full \e9da
36

 

icon-connection \e924
37

 

icon-podcast \e925
38

 

icon-feed \e926
39

 

icon-file-text \e92b
40

 

icon-file-text2 \e92f
41

 

icon-profile \e92c
42

 

icon-file-empty \e92d
43

 

icon-files-empty \e92e
44

 

icon-file-picture \e930
45

 

icon-file-music \e931
46

 

icon-file-play \e932
47

 

icon-file-video \e933
48

 

icon-file-zip \e934
49

 

icon-copy \e935
50

 

icon-paste \e936
51

 

icon-stack \e937
52

 

icon-folder \e938
53

 

icon-folder-open \e939
54

 

icon-folder-plus \e93a
55

 

icon-folder-minus \e93b
56

 

icon-folder-download \e93c
57

 

icon-folder-upload \e93d
58

 

icon-tag \e93e
59

 

icon-price-tags \e93f
60

 

icon-barcode \e940
61

 

icon-qrcode \e941
62

 

icon-ticket \e942
63

 

icon-coin-dollar \e944
64

 

icon-coin-euro \e945
65

 

icon-coin-pound \e946
66

 

icon-coin-yen \e947
67

 

icon-calculator \e949
68

 

icon-pushpin \e94f
69

 

icon-location \e950
70

 

icon-location2 \e951
71

 

icon-map \e954
72

 

icon-map2 \e955
73

 

icon-update \e956
74

 

icon-clock \e957
75

 

icon-clock2 \e958
76

 

icon-alarm \e959
77

 

icon-bell \e95a
78

 

icon-stopwatch \e95b
79

 

icon-calendar \e95c
80

 

icon-drawer \e965
81

 

icon-drawer2 \e966
82

 

icon-box-add \e967
83

 

icon-box-remove \e968
84

 

icon-floppy-disk \e96b
85

 

icon-drive \e96c
86

 

icon-database \e96d
87

 

icon-hour-glass \e980
88

 

icon-zoom-in \e98e
89

 

icon-zoom-out \e98f
90

 

icon-enlarge \e990
91

 

icon-enlarge2 \e992
92

 

icon-shrink \e991
93

 

icon-shrink2 \e993
94

 

icon-key \e994
95

 

icon-key2 \e995
96

 

icon-lock \e996
97

 

icon-unlocked \e997
98

 

icon-wrench \e998
99

 

icon-equalizer \e999
100

 

icon-equalizer2 \e99a
101

 

icon-hammer \e99c
102

 

icon-hammer2 \e9ae
103

 

icon-magic-wand \e99d
104

 

icon-aid-kit \e99e
105

 

icon-bug \e99f
106

 

icon-pie-chart \e9a0
107

 

icon-stats-dots \e9a1
108

 

icon-stats-bars \e9a2
109

 

icon-stats-bars2 \e9a3
110

 

icon-trophy \e9a4
111

 

icon-gift \e9a5
112

 

icon-glass \e9a6
113

 

icon-glass2 \e9a7
114

 

icon-meter \e9ac
115

 

icon-meter2 \e9ad
116

 

icon-fire \e9af
117

 

icon-lab \e9b0
118

 

icon-magnet \e9b1
119

 

icon-bin \e9b2
120

 

icon-bin2 \e9b3
121

 

icon-briefcase \e9b4
122

 

icon-shield \e9ba
123

 

icon-road \e9b7
124

 

icon-power \e9bb
125

 

icon-power-cord \e9bd
126

 

icon-switch \e9bc
127

 

icon-list-numbered \e9c0
128

 

icon-list \e9c1
129

 

icon-list2 \ea51
130

 

icon-menu \e910
131

 

icon-menu2 \ea8e
132

 

icon-menu3 \eaea
133

 

icon-menu4 \eaeb
134

 

icon-menu5 \ea9f
135

 

icon-new \e900
136

 

icon-close \e90f
137

 

icon-compass \e952
138

 

icon-compass2 \e953
139

 

icon-view_card \e977
140

 

icon-view_wide \ea84
141

 

icon-view_normal \ea52
142

 

icon-binoculars \e98c
143 icon-search \e907
144

 

icon-search2 \e98d
145

 

icon-cog \e99b
146

 

icon-cup \e9a8
147

 

icon-spoon-knife \e9a9
148

 

icon-leaf \e9aa
149

 

icon-accessibility \e9b8
150

 

icon-target \e9b9
151

 

icon-clipboard \e9be
152

 

icon-tree \e9bf
153

 

icon-cloud \e9c2
154

 

icon-cloud-download \e9c3
155

 

icon-cloud-upload \e9c4
156

 

icon-cloud-check \e9c5
157

 

icon-download \e969
158

 

icon-download2 \e9c6
159

 

icon-download3 \e9c8
160

 

icon-upload \e96a
161

 

icon-upload2 \e9c7
162

 

icon-upload3 \e9c9
163

 

icon-sphere \e9ca
164

 

icon-earth \e9cb
165 icon-link \e9cc
166

 

icon-flag \e9cd
167

 

icon-attachment \e9ce
168

 

icon-eye \e9cf
169

 

icon-eye-plus \e9d0
170

 

icon-eye-minus \e9d1
171

 

icon-eye-blocked \e9d2
172

 

icon-bookmark \e9d3
173

 

icon-bookmarks \e9d4
174

 

icon-sun \e9d5
175

 

icon-contrast \e9d6
176

 

icon-brightness-contrast \e9d7
177

 

icon-warning \ea09
178

 

icon-notification \ea0a
179

 

icon-question \ea0b
180

 

icon-plus \ea0c
181

 

icon-minus \ea0d
182

 

icon-info \ea0e
183

 

icon-cancel-circle \ea0f
184

 

icon-blocked \ea10
185

 

icon-cross \ea11
186

 

icon-checkmark \ea12
187

 

icon-checkmark2 \ea13
188

 

icon-spell-check \ea14
189

 

icon-enter \ea15
190

 

icon-exit \ea16
191

 

icon-tab \ea47
192

 

icon-move-up \ea48
193

 

icon-move-down \ea49
194

 

icon-sort-alpha-asc \ea4a
195

 

icon-sort-alpha-desc \ea4b
196

 

icon-sort-numeric-asc \ea4c
197

 

icon-sort-numberic-desc \ea4d
198

 

icon-sort-amount-asc \ea4e
199

 

icon-sort-amount-desc \ea4f
200

 

icon-command \ea50
201

 

icon-shift \eaec
202

 

icon-ctrl \eaed
203

 

icon-opt \eaee
204

 

icon-checkbox-checked \ea53
205

 

icon-checkbox-unchecked \ea54
206

 

icon-radio-checked \ea55
207

 

icon-radio-checked2 \ea56
208

 

icon-radio-unchecked \ea57
209

 

icon-crop \ea58
210

 

icon-make-group \ea59
211

 

icon-ungroup \ea5a
212

 

icon-scissors \ea5b
213

 

icon-filter \ea5c
214

 

icon-font \ea5d
215

 

icon-ligature \ea5e
216

 

icon-ligature2 \ea5f
217

 

icon-text-height \ea60
218

 

icon-text-width \ea61
219

 

icon-font-size \ea62
220

 

icon-bold \ea63
221

 

icon-underline \ea64
222

 

icon-italic \ea65
223

 

icon-strikethrough \ea66
224

 

icon-omega \ea67
225

 

icon-sigma \ea68
226

 

icon-page-break \ea69
227

 

icon-superscript \ea6a
228

 

icon-superscript2 \ea6c
229

 

icon-subscript \ea6b
230

 

icon-subscript2 \ea6d
231

 

icon-text-color \ea6e
232

 

icon-pagebreak \ea6f
233

 

icon-clear-formatting \ea70
234

 

icon-table \ea71
235

 

icon-table2 \ea72
236

 

icon-insert-template \ea73
237

 

icon-pilcrow \ea74
238

 

icon-ltr \ea75
239

 

icon-rtl \ea76
240

 

icon-section \ea77
241

 

icon-paragraph-left \ea78
242

 

icon-paragraph-center \ea79
243

 

icon-paragraph-right \ea7a
244

 

icon-paragraph-justify \ea7b
245

 

icon-indent-increase \ea7c
246

 

icon-indent-decrease \ea7d
247

 

icon-share \ea7e
248

 

icon-share2 \ea83
249

 

icon-new-tab \ea7f
250

 

icon-embed \ea80
251

 

icon-embed2 \ea81
252

 

icon-terminal \ea82
253

 

icon-cogs \ea8b
254

 

icon-mail \eaef
255

 

icon-mail2 \ea85
256

 

icon-mail3 \ea86
257

 

icon-mail4 \eaf0
258

 

icon-mail5 \e94e
番号 アイコン クラス名 Unicode
1

 

icon-quotation \e9f8
2

 

icon-quotation2 \eaf1
3

 

icon-newspaper \e90a
4

 

icon-pencil \e90c
5

 

icon-pencil2 \e90d
6

 

icon-quill \e90e
7

 

icon-pen \e911
8

 

icon-blog \e912
9

 

icon-eyedropper \e913
10

 

icon-droplet \e914
11

 

icon-paint-format \e915
12

 

icon-image \e916
13

 

icon-images \e917
14

 

icon-film \e91c
15

 

icon-dice \e91e
16

 

icon-bullhorn \e923
17

 

icon-book \e928
18

 

icon-books \e929
19

 

icon-cart \e943
20

 

icon-credit-card \e948
21

 

icon-lifebuoy \e94a
22

 

icon-phone \e94b
23

 

icon-phone-hang-up \e94c
24

 

icon-address-book \e94d
25

 

icon-music \e91a
26

 

icon-play \e91b
27

 

icon-pacman \e91f
28

 

icon-spades \e920
29

 

icon-clubs \e921
30

 

icon-diamonds \e922
31

 

icon-heart \e9db
32

 

icon-heart-broken \e9dc
33

 

icon-star-empty \e9d8
34

 

icon-star-half \e9d9
35

 

icon-star-full \e9da
36

 

icon-connection \e924
37

 

icon-podcast \e925
38

 

icon-feed \e926
39

 

icon-file-text \e92b
40

 

icon-file-text2 \e92f
41

 

icon-profile \e92c
42

 

icon-file-empty \e92d
43

 

icon-files-empty \e92e
44

 

icon-file-picture \e930
45

 

icon-file-music \e931
46

 

icon-file-play \e932
47

 

icon-file-video \e933
48

 

icon-file-zip \e934
49

 

icon-copy \e935
50

 

icon-paste \e936
51

 

icon-stack \e937
52

 

icon-folder \e938
53

 

icon-folder-open \e939
54

 

icon-folder-plus \e93a
55

 

icon-folder-minus \e93b
56

 

icon-folder-download \e93c
57

 

icon-folder-upload \e93d
58

 

icon-tag \e93e
59

 

icon-price-tags \e93f
60

 

icon-barcode \e940
61

 

icon-qrcode \e941
62

 

icon-ticket \e942
63

 

icon-coin-dollar \e944
64

 

icon-coin-euro \e945
65

 

icon-coin-pound \e946
66

 

icon-coin-yen \e947
67

 

icon-calculator \e949
68

 

icon-pushpin \e94f
69

 

icon-location \e950
70

 

icon-location2 \e951
71

 

icon-map \e954
72

 

icon-map2 \e955
73

 

icon-update \e956
74

 

icon-clock \e957
75

 

icon-clock2 \e958
76

 

icon-alarm \e959
77

 

icon-bell \e95a
78

 

icon-stopwatch \e95b
79

 

icon-calendar \e95c
80

 

icon-drawer \e965
81

 

icon-drawer2 \e966
82

 

icon-box-add \e967
83

 

icon-box-remove \e968
84

 

icon-floppy-disk \e96b
85

 

icon-drive \e96c
86

 

icon-database \e96d
87

 

icon-hour-glass \e980
88

 

icon-zoom-in \e98e
89

 

icon-zoom-out \e98f
90

 

icon-enlarge \e990
91

 

icon-enlarge2 \e992
92

 

icon-shrink \e991
93

 

icon-shrink2 \e993
94

 

icon-key \e994
95

 

icon-key2 \e995
96

 

icon-lock \e996
97

 

icon-unlocked \e997
98

 

icon-wrench \e998
99

 

icon-equalizer \e999
100

 

icon-equalizer2 \e99a
101

 

icon-hammer \e99c
102

 

icon-hammer2 \e9ae
103

 

icon-magic-wand \e99d
104

 

icon-aid-kit \e99e
105

 

icon-bug \e99f
106

 

icon-pie-chart \e9a0
107

 

icon-stats-dots \e9a1
108

 

icon-stats-bars \e9a2
109

 

icon-stats-bars2 \e9a3
110

 

icon-trophy \e9a4
111

 

icon-gift \e9a5
112

 

icon-glass \e9a6
113

 

icon-glass2 \e9a7
114

 

icon-meter \e9ac
115

 

icon-meter2 \e9ad
116

 

icon-fire \e9af
117

 

icon-lab \e9b0
118

 

icon-magnet \e9b1
119

 

icon-bin \e9b2
120

 

icon-bin2 \e9b3
121

 

icon-briefcase \e9b4
122

 

icon-shield \e9ba
123

 

icon-road \e9b7
124

 

icon-power \e9bb
125

 

icon-power-cord \e9bd
126

 

icon-switch \e9bc
127

 

icon-list-numbered \e9c0
128

 

icon-list \e9c1
129

 

icon-list2 \ea51
130

 

icon-menu \e910
131

 

icon-menu2 \ea8e
132

 

icon-menu3 \eaea
133

 

icon-menu4 \eaeb
134

 

icon-menu5 \ea9f
135

 

icon-new \e900
136

 

icon-close \e90f
137

 

icon-compass \e952
138

 

icon-compass2 \e953
139

 

icon-view_card \e977
140

 

icon-view_wide \ea84
141

 

icon-view_normal \ea52
142

 

icon-binoculars \e98c
143 icon-search \e907
144

 

icon-search2 \e98d
145

 

icon-cog \e99b
146

 

icon-cup \e9a8
147

 

icon-spoon-knife \e9a9
148

 

icon-leaf \e9aa
149

 

icon-accessibility \e9b8
150

 

icon-target \e9b9
151

 

icon-clipboard \e9be
152

 

icon-tree \e9bf
153

 

icon-cloud \e9c2
154

 

icon-cloud-download \e9c3
155

 

icon-cloud-upload \e9c4
156

 

icon-cloud-check \e9c5
157

 

icon-download \e969
158

 

icon-download2 \e9c6
159

 

icon-download3 \e9c8
160

 

icon-upload \e96a
161

 

icon-upload2 \e9c7
162

 

icon-upload3 \e9c9
163

 

icon-sphere \e9ca
164

 

icon-earth \e9cb
165 icon-link \e9cc
166

 

icon-flag \e9cd
167

 

icon-attachment \e9ce
168

 

icon-eye \e9cf
169

 

icon-eye-plus \e9d0
170

 

icon-eye-minus \e9d1
171

 

icon-eye-blocked \e9d2
172

 

icon-bookmark \e9d3
173

 

icon-bookmarks \e9d4
174

 

icon-sun \e9d5
175

 

icon-contrast \e9d6
176

 

icon-brightness-contrast \e9d7
177

 

icon-warning \ea09
178

 

icon-notification \ea0a
179

 

icon-question \ea0b
180

 

icon-plus \ea0c
181

 

icon-minus \ea0d
182

 

icon-info \ea0e
183

 

icon-cancel-circle \ea0f
184

 

icon-blocked \ea10
185

 

icon-cross \ea11
186

 

icon-checkmark \ea12
187

 

icon-checkmark2 \ea13
188

 

icon-spell-check \ea14
189

 

icon-enter \ea15
190

 

icon-exit \ea16
191

 

icon-tab \ea47
192

 

icon-move-up \ea48
193

 

icon-move-down \ea49
194

 

icon-sort-alpha-asc \ea4a
195

 

icon-sort-alpha-desc \ea4b
196

 

icon-sort-numeric-asc \ea4c
197

 

icon-sort-numberic-desc \ea4d
198

 

icon-sort-amount-asc \ea4e
199

 

icon-sort-amount-desc \ea4f
200

 

icon-command \ea50
201

 

icon-shift \eaec
202

 

icon-ctrl \eaed
203

 

icon-opt \eaee
204

 

icon-checkbox-checked \ea53
205

 

icon-checkbox-unchecked \ea54
206

 

icon-radio-checked \ea55
207

 

icon-radio-checked2 \ea56
208

 

icon-radio-unchecked \ea57
209

 

icon-crop \ea58
210

 

icon-make-group \ea59
211

 

icon-ungroup \ea5a
212

 

icon-scissors \ea5b
213

 

icon-filter \ea5c
214

 

icon-font \ea5d
215

 

icon-ligature \ea5e
216

 

icon-ligature2 \ea5f
217

 

icon-text-height \ea60
218

 

icon-text-width \ea61
219

 

icon-font-size \ea62
220

 

icon-bold \ea63
221

 

icon-underline \ea64
222

 

icon-italic \ea65
223

 

icon-strikethrough \ea66
224

 

icon-omega \ea67
225

 

icon-sigma \ea68
226

 

icon-page-break \ea69
227

 

icon-superscript \ea6a
228

 

icon-superscript2 \ea6c
229

 

icon-subscript \ea6b
230

 

icon-subscript2 \ea6d
231

 

icon-text-color \ea6e
232

 

icon-pagebreak \ea6f
233

 

icon-clear-formatting \ea70
234

 

icon-table \ea71
235

 

icon-table2 \ea72
236

 

icon-insert-template \ea73
237

 

icon-pilcrow \ea74
238

 

icon-ltr \ea75
239

 

icon-rtl \ea76
240

 

icon-section \ea77
241

 

icon-paragraph-left \ea78
242

 

icon-paragraph-center \ea79
243

 

icon-paragraph-right \ea7a
244

 

icon-paragraph-justify \ea7b
245

 

icon-indent-increase \ea7c
246

 

icon-indent-decrease \ea7d
247

 

icon-share \ea7e
248

 

icon-share2 \ea83
249

 

icon-new-tab \ea7f
250

 

icon-embed \ea80
251

 

icon-embed2 \ea81
252

 

icon-terminal \ea82
253

 

icon-cogs \ea8b
254

 

icon-mail \eaef
255

 

icon-mail2 \ea85
256

 

icon-mail3 \ea86
257

 

icon-mail4 \eaf0
258

 

icon-mail5 \e94e
0

Leave a Comment